Coaching consult
– advies en inzicht over uzelf
– advies omtrent uw kinderen
– relatie advies (ook ouder en kind)
Mijn invoelend vermogen maakt het mogelijk sneller bij de essentie te komen van het probleem.
Vaak is één consult dan ook voldoende om weer verder te kunnen.
– even de ‘accu’ weer opladen
– het verwerken van trauma’s
– blokkades verwijderen
– ondersteuning na en tijdens ziekte of operatie
– enz. enz…… ook voor dieren (met name paarden en honden)

Stervensbegeleiding
Al menigmaal heb ik bij een komend overlijden
nog de laatste vragen of boodschappen mogen en onrust mogen wegnemen.
Stervensbegeleiding doe ik op vrijwillige basis.

Tijdens mijn consulten maak ik gebruik van onderstaande disciplines of een combinatie ervan.

EMDR
Door middel van handbewegingen voor de ogen, klikjes bij de oren of tikjes op de knieën worden de hersenen gereset. Er worden nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt en oude niet dienende verbindingen worden verkleind en kunnen zelfs verdwijnen.
Op deze manier worden de emoties die passen bij de angst, fobie of opgedane ervaring verminderd of verdwijnen zelfs.
EMDR is momenteel een veel gebruikte therapie die ook erg goed werkt bij kinderen.
En wordt met name toegepast bij trauma ervaringen van kort of langer geleden.
b.v. een ongeluk, examenvrees, faalangsten etc.

Hypnotherapie
het onderbewuste herprogrammeren
allergie cure

IEMT
Integral Eye Movement Therapy
Een therapievorm waarbij door beweging van de ogen nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt. Op deze manier worden de gevoelens en emoties die behoren bij een bepaalde angst of een fobie gereduceerd tot hanteerbaar, draagbaar of zullen zelfs verdwijnen. Hierdoor zullen ongewenste reakties bij bepaalde situaties verminderen of verdwijnen.

NHR
Neuro hypnotic repattering

NLP
Neuro Lynquistisch programmeren

Nieuw Zicht sessie™
– Duidelijkheden en inzichten verwerven zodat er meer keuze vrijheid ontstaat en je verder kan bouwen aan meer levenskwaliteit.

De Blitz
– een korte maar krachtige oppepper

Symbolenreis
– een reis door jou eigen onbewuste symbolen die je oplossingen en antwoorden kunnen geven.

Systeemopstelling
– binnen een systeemopstelling is het b.v. mogelijk inzicht te krijgen in het hoe en wat van een blokkade en  deze vervolgens om te zetten zodat het geen belemmering meer voor je is. Oplossingen liggen klaar in ons eigen onderbewuste.

Levensloop
– tijdens een levensloop loop je de lijn van jou leven en ervaart daarop de knelpunten die meespelen in het heden. Samen met jou ruimen we de knelpunten op zodat jouw leven weer vrij kan stromen zonder obstructies.

RET
Rationele emotieve theorie

EFT of Tapping

Gezondheid volgens de definitie van het WHO; Word Health Organisation
Gezondheid is een toestand van volledig geestelijk, fysiek en sociaal welzijn
en niet alleen het afwezig zijn van ziekte of handicap.